TEMPLATE BLOGSPOTmore

ỨNG DỤNG ONLINEmore

BÀI VIẾT GẦN ĐÂYmore

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

[Share] Một Số Link Contact Facebook Mới

Tổng Hợp Một Số Link Contact Facebook V1

Xóa tài khoản của tôi : https://www.facebook.com/help/delete_account

Báo cáo phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 ( FAKE IP)
Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=564493676910603
Báo cáo tống tiền, hình ảnh riêng tư hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
Yêu cầu Nội dung Từ Tài khoản của Người quá cố: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
Tài khoản cá nhân của tôi đã được tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/29255823746309
Quyền riêng tư - Yêu cầu Xóa Ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/345665165520196
Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Báo cáo tống tiền, hình ảnh riêng tư hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
Báo cáo sự cố liên quan đến việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái  tưởng nhớ đặc biệt:  https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Yêu cầu dữ liệu cá nhân : https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
Địa chỉ Email này đã được sử dụng : https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Yêu cầu dữ liệu về trẻ : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Địa chỉ Email Đã Đã Thực hiện: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
Không nhận được email Xác nhận:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Bị vô hiệu - không đủ điều kiện: https://engb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
An ninh đã bị vô hiệu hóa:
Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ): https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185


Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152

Hỗ trợ phát triển: Tôi không thể Tạo Apps: https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919

Chặn trên Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

 


Nhóm của tôi không có sẵn : https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086


Câu hỏi chính sách dữ liệu : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344
Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Báo cáo Trang không xuất hiện : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Câu hỏi về thanh toán quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Trợ giúp về tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Cung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng: Hình ảnh : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Báo cáo sự cố với video biến mất : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Báo cáo sự cố với trò chuyện mất kết nối : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Báo cáo vấn đề với Tìm kiếm : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Báo cáo vấn đề với Thông báo : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Quyền riêng tư - Yêu cầu Xóa Video : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Báo cáo sự cố với Facebook trên điện thoại di động : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Báo cáo nhóm hoặc sự kiện không khả dụng: https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161 (RIP GROUP)
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 (RIP Page)
Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 (RIP)
Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667 (RIP)
Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 (RIP)
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Phải Đăng nhập Để Xem Trang Này Lỗi: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 (Unl)
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Trợ giúp Xúc tiến Trang: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
Báo cáo một đứa trẻ vị thành niên (Hàn Quốc và Tây Ban Nha) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (RIP 13T)
Báo cáo nội dung bị mất trong quá trình kích hoạt lại: https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Báo cáo số phát hành với Webcam trên Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Báo cáo vấn đề với Video Playback
Trò chuyện xuất hiện Bật Tắt cho Bạn bè : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

Báo cáo lỗi Không có Trang Trang : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

Phản hồi về Địa điểm của bạn : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 <<Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279  - Vui lòng xác minh thông tin của bạn

  
Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe - https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088


https://www.facebook.com/help/contact/167646843343666 -Báo cáo Trang không xuất hiện
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323 - Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook
Báo cáo sự cố với nhà quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram : https://www.facebook.com/help/contact/515911031928035
Luật Shine The Light của California: https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Câu hỏi chính sách dữ liệu https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

[PSD] Túy Âm Chất Star Quốc

➤Nội dung trên BLOG được viết bởi admin và các tác giả khác nếu bạn có ý định sử dụng lại bất kỳ nội dung nào tại BLOG của chúng tôi, vui lòng liên hệ xin phép và trích dẫn nguồn .
➤Khi thấy trên BLOG này có chứa dữ liệu, nội dung BLOG hoặc sản phẩm của bạn và bạn muốn gỡ bỏ nó tại BLOG của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi Tại Đây !
Liên HệClick here
DownloadClick here

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

[PSD] Con Đường Anh Đi Star Quốc Chất


➤Nội dung trên BLOG được viết bởi admin và các tác giả khác nếu bạn có ý định sử dụng lại bất kỳ nội dung nào tại BLOG của chúng tôi, vui lòng liên hệ xin phép và trích dẫn nguồn .
➤Khi thấy trên BLOG này có chứa dữ liệu, nội dung BLOG hoặc sản phẩm của bạn và bạn muốn gỡ bỏ nó tại BLOG của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi Tại Đây !
Liên HệClick here
DownloadClick here

[PSD] Khoảng Trời Ký Ức


➤Nội dung trên BLOG được viết bởi admin và các tác giả khác nếu bạn có ý định sử dụng lại bất kỳ nội dung nào tại BLOG của chúng tôi, vui lòng liên hệ xin phép và trích dẫn nguồn .
➤Khi thấy trên BLOG này có chứa dữ liệu, nội dung BLOG hoặc sản phẩm của bạn và bạn muốn gỡ bỏ nó tại BLOG của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi Tại Đây !
Liên HệClick here
DownloadClick here

[PSD] Đừng Bao Giờ Đánh Mất Niềm Tin Vào Bạn Thân


➤Nội dung trên BLOG được viết bởi admin và các tác giả khác nếu bạn có ý định sử dụng lại bất kỳ nội dung nào tại BLOG của chúng tôi, vui lòng liên hệ xin phép và trích dẫn nguồn .
➤Khi thấy trên BLOG này có chứa dữ liệu, nội dung BLOG hoặc sản phẩm của bạn và bạn muốn gỡ bỏ nó tại BLOG của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi Tại Đây !
Liên HệClick here
DownloadClick here

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Cách Vào Các Link Contact Facebook Khi Bị Lỗi

Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào các link Contact khi bị lỗi, để không mất thời gian thì mình vào thắng vẫn đề luôn nhé :D


VÍ DỤ MÌNH VÀO LINK NÀY 

NHƯNG NÓ BÁO RA LỖI NHƯ THẾ NÀY


 Nếu bạn nhấn vào TẢI LẠI mà vẫn vẫn không hoạt động được thì các bạn xóa WWW và thêm trước Link đó chữ  M nhé

VÍ DỤ

LINK NÀY ĐANG BỊ LỖI

vẫn link đó nhưng thêm trước Link đó chữ  M nhéChúc Các Bạn Thành Công !!!

Hướng Dẫn Get Token FULL Quyền Không Bị Dính CheckpointHƯỚNG DẨN GET TOKEN

Bước 1: Vào trang facebook của các bạn và gõ tổ hợp phím Ctrl+U hoặc bấm vào
hoặc làm như sau : view-source:https://www.facebook.com/ID Facebook
Bước 2: Trong Tab mới vừa làm ấn nút : Ctrl + F ở bàn phím và tìm EAAAAU
Bước 3: Từ EAAAAU đến trước dấu " là toàn bộ token FULL Quyền của các bạn như ảnh bên dưới

Chúc Các Bạn Thành Công !!!

Chặn Các Page Ngôn Lù Bằng Code

Chào các bạn dạo gần đây cứ bật FACEBOOK  lên là những Fanpage củ chuối cứ tràn lan lấp đầy NF của mình nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách "CHẮN" các Fanpage ngôn lù trên FACEBOOK chỉ bằng 1 vài dòng CODE dmà mình sưu tầm đc bên J2TEAM COMMUNITY đéo nói nhiều nữa mình hướng dẫn luôn


HƯỚNG DẨN

Bước 1: Vào trang FACEBOOK của các bạn và gõ tổ hợp phím Ctrl + Shift + J rồi dán code bên dưới link này vàoBước 2: Trong Console các bạn dán CODE lúc nãy vào đó rồi nhấn ENTER sẽ có 1 dòng chạy ra như bên dưới. 

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TuT DAME MD

Chuẩn Bị 2 Nick
B2: Nick Fake+ Ác ChínhB3: Nick Fake
+ Fake Full Thông Tin Victim

Vào bạn bè nạn nhân add càng nhiều càng tốt tăng tỉ lê die cao hơn

+ Fake Ip + NN Trung Quốc (Giản Thể)

•–• Vào Wall Victim *_^

Báo Cáo: 2>>>2>>>>1

Báo Cáo: 2>>>5

Báo Cáo: 2>>>3>>>>2

Chuẩn Bị 2 nick
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
chọn ít hơn 9 năm
这是一个孩子的帐户冒充我。我希望你特别注意这个孩子的帐户,并立即删除
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
这里是恋童癖罪犯帐户。请删除它。
xong kb với nick bình thường
Lấy Nick Bình Thường báo cáo victim  mạo danh nick FAKE
-Mạo danh doanh nghiệp

Hóng DIE
Copy Nghi Nguồn Nhé HMH

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Share Tut Unl link 481 Unl Apps

Xin chào các bạn! Hôm nay mình sẽ Share TUT Unlock Faq Apps bằng link mới 481 nhé.!

unlock-facebook
Unlock Faq Apps bằng link mới 481

Chúc ta cần chuẩn bị như sau : 

  1. CMND Thật hoặc Fake phải chuẩn nick sẽ về nhanh ( Ngày sinh và quê quán giống nick )
  2. Link 481 : http://mmoity.com/Bt8
  3. Một nick bị Khóa FAQ Apps
  • Bước 1 : Fake IP TruNg Quốc Hoặc Ip Hàn và ngôn ngữ UK Hoặc Hoặc Trung
  • Bước 2 : Vô link 481: http://mmoity.com/Bt8
  • Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin vào và UP Cmnd lên. Xong Lưu Case lại.
Các bạn chờ Vài phút Facebook sẽ Rep về và các bạn sẽ rep như sau : 

- Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
- Full name: Họ Và Tên
- Date of birth : Ngày sinh
Thanks facebook team
Xong ngồi và hóng nick về nhé.!

Cần Xin 1 cái ác facebook facebook đã unl 72 h lấy Tut Reprot Chuất

TUT Veri chuất Của Ngọc Tính

                                 TUT VERI MAX TRÂU BÒ BY NGỌC TÍNH

- Xem video HD làm sẽ dễ hơn:

 -Veri cơ bản:
-Thêm tầm 5-6 cái gmail và SĐT.
-Ẩn hết ngày tháng năm sinh, giới tính, SĐT, gmail, danh sách bạn bè.
-Phải để quê quán đầy đủ( mình thấy nhiều bạn không để quê quán sẽ rất dễ bị FB quét)
-Có đầy đủ avt và ảnh bìa(Avt để ở chế độ chỉ mình tôi) tránh bị fake.
-Để nhiều nơi làm việc và để công khai với chỉ mình tôi, thòi gian từ <---1995
trường học cũng vậy nhé :3
-Để tên phụ tầm 10 cái.
-Không sử dụng những trang web tăng sub ảo, rất dễ bị FB quét vì  nó cho mình đang spam. Ok

-Veri bằng link và CMND:
-Cần 1 cái CMND
-B1: Vô link này:  https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808=>Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn.
=>Không=>Vâng tôi là người đang bị mạo danh
-D?ng 1: Tên nick của bạn.
-D?ng 2: Địa chỉ email nick FB của bạn.
-D?ng 3: Tên nick của bạn.
-D?ng 4: Địa chỉ email nick FB của bạn.
-D?ng 5: Link FB của bạn.
-D?ng 6: Up CMND trùng info(thông tin)
-D?ng 7: Thông tin bổ sung:- Họ và tên: (Tên nick fb của bạn.)

-B2: Vô link: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
- Điền full info vào nhé.
- Up CMND hết 2 phần chọn tệp nhé.

-B3: Vô link: https://en-gb.facebook.com/help/contact/174263416008051
-D?ng 1: Tên nick fb của bạn.
-D?ng 2: URL FB của bạn.
-D?ng 3: Địa chỉ email fb của bạn.
-D?ng 4: Chọn +13T
-D?ng 5: Điền: Họ và tên: (Tên của bạn.)
- UP CMND lên.

-B4: Vô link: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
-Điền full info vào rồi up CMND.

-OKE. Thì để khỏi nhầm lẫn với những link khác vào gmail rep như sau: Họ và tên: TÊN CỦA BẠN và up CMND lên...
-Các bạn spam 4 mail của 4 link trên cho tới khi FB ngừng rep hoặc rep lâu nhé.

-B5: Vô link: https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953=Thông tin này chưa giải đáp thắc mắc của tôi=>Khác và điền vô là xong.

-B6: Dùng acc login 767 login vô link: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429=> đi?n mail vào và up CMND
-Hóng mail rep: Hi, we just investigated your report and it looks like no longer an issue .........
-UP kèm CMND nhé!!!
- Cách tạo acc login 767: https://www.youtube.com/watch?v=TwHO2_glRew
     -------------------Chúc Các Bạn Thành Công---------------

TUT By Ngọc Tính.
Coppy nhớ nghi nguồn


                           -